last.fm

Sex vynalezly rostliny

sex-rostliny0

“Hippiovská smyslnost a buddhistická meditace jsou báječnými formami T.M. (transcendentální masturbace), avšak směřují především k fúzi a ke splynutí dvou nádob (dvou těl), jež se poté vzájemně naplňují.” Jsme prostředky DNA, nástroje množení a dalšího směřování vývoje, jsme pouzí roboti, nosiče semene a vajíček. Tak to vidí Timothy Leary. HRA ŽIVOTA je volným navázáním na knihu INFOPSYCHOLOGIE a na teorii lidského vývoje, která je ve HŘE ŽIVOTA rozvedena do ještě větší šířky. Dozvíte se zde mimo jiné, že sex vynalezly rostliny, dozvíte se o jejich nadřazenosti nad zvířaty, o vyšší inteligenci vajíčka v porovnání se spermií, o evolučním významu hédonismu, stanete se vlastníky “Osvědčení božství”…
… a od božství to byl vždy (alespoň v řeckém panteonu) pouhý krůček k tělesné rozkoši, vedlejšímu produktu “fúze”…

Fyzická láska je po roce 2000 n.l. vnímána jako “reKREACE”

V primitivním 20. století byli ještě vědci přesvědčeni o tom, že vývoj si co do systematičnosti nezadá s chaosem hemžícího se dětského hřiště. Hra na genetickou banku tedy v podání těchto vědců vypadala následovně:

V okamžiku orgasmu je jedincem mužského pohlaví ejakulováno zhruba 400 miliónů spermií do “reprodukčního” systému pasívně čekajícího jedince ženského pohlaví.* (*Všimněte si, že je použito primitivního termínu “reprodukční”. Tím, že rodičovství definuje jako “reprodukci”, definuje zároveň věda 20. století lidskou bytost jako socialistického dělníka u montážní linky – výrobního robota. S rokem 2000 bylo slovo “reprodukce” nahrazeno slovem “rekreace” (znovuvytváření). Po přelomu století pak byla fyzická láska vnímána jako “rekreační” prostředek.) V této fázi dochází k nejmasovějšímu atletickému závodu historie – 400 miliónů spermií vyrazí vpřed a každá chce vejcovody dorazit k vajíčku jako první, ale pouze ta, která hrudí protne cílovou pásku vajíčka, pouze ta je vítězem! Slečna Vajíčko potom podle všech předpokladů poslušně a s vděčností ověnčí šampióna vavřínem, a ten ihned na to vstoupí dovnitř, aby vydal své chromozómové příkazy.

Jeden agent vývoje kasty 20. mi řekl: “Vzpomínám si, že ke mně na večírku přistoupil jistý biolog, plácal mě po zádech a vykřikoval: ‘Blahopřeji. Dokázal jste to!’ Já na to: ‘Co jsem dokázal?’ A on povídá: ‘Jako spermie jste doběhl první!’ ”

vesmir[1]

Slyšel jsem, jak říká: Chci tě!

“‘Vlezte mi na záda s takovým žvástem!’ povídám. Selekce vajíčka a spermatu není žádný běžecký závod, vy hlupáku. Ať už to pro vaše macho-vědecké ego znamená jak chce velkou ránu, nejdůležitější krok ve vývoji druhů není žádnou náhodnou hříčkou tupého svalu. Pamatuji se velice dobře na chvíli, kdy jsem vytryskl z penisu mého otce. Vzpomínám si také, jak se všichni ti nažhavení machoatleti ve zmatku navzájem strkali, jenom aby je náhodou nikdo ve vejcovodu nepředběhl. To mi bylo ale úplně jedno. Můj spermaticko-navigační manuál mi prozradil, že tohle bude spíš esteticko-inteligenční test, takže jsem nikam nespěchal. Pomaloučku jsem si plul a ke své radosti jsem zjišťoval, že “rekreační” systém matky je tím nejnádhernějším a nejvíce vzrušujícím prostředím! Byl celý měkkoučký, hebký, plný pulsujících buněčných informací, a voněl chemickými signály a instrukcemi. Překrásná vaječníková architektura, majestátní tkáňové chrámy a k tomu všemu ten neuvěřitelný, opojný pocit, že tam někde na konci vejcovodní trasy na mě čeká vysněná superinteligence.

Všichni ti atleti kolem začali pomalu umdlévat a odpadávat, ale já plul dál na odlivových a přílivových vlnách a bystře vnímal a zachytával všechna znamení a signály.

Připadalo mi to jako nekonečná, dokonalá rozkoš, ale příliv mě přece jen přibližoval stále blíže cíli – k Vajíčku! Nejdříve mi dovolte, abych vám něco o Její Výsosti pověděl. Je 50.000x větší než jsem já. Mohl bych ho přirovnat snad jedině ke slunci, vyzařujícímu silné, světelné vibrace. Když jsem byl blíž, ke svému překvapení jsem zjistil, že Vajíčko není ani zdaleka žádnou kuličkou, která pasívně čeká, až do ní spermie pronikne, ale všude kolem něj jsou magnetická pole a celé se jenom ježí radary a laserovým obranným zařízením. Jakmile se do jeho magnetického pole dostala některá spermie, byla prozkoumána, prostudována a potom laserem zneškodněna.

Toto zjištění mě jen utvrdilo v odhodlání příliš s ničím zbytečně nepospíchat. Pohodlně jsem se opřel, začal si prohlížet všechny jeho senzorické otvory a pokoušel se rozluštit elektro-chemické signály, které vysílalo, přijít na to, co by se mu tak asi líbilo, co by mu mohlo sedět. Po chvilce jsem pocítil lehký magnetický tah a já začal pomalu plout energetickým kanálem, který mě přitahoval stále blíž k zářícímu slunci. Cítil jsem, že jsem zkoumán a že jsou mi jakýmsi podivným způsobem dávány pokyny. Během té vznešené konverzace, kterou jsme spolu vedli, jsem se snažil vyjádřit svůj obdiv a využít všech svých znalostí. Cítil jsem obrovské vzrušení, energii a světlo, které mě ozařovalo. Postupně jsem byl vtažen do měkké, smetanově hebké atmosféry, která mé tělo oblažovala elektrizující rozkoší. Čím blíže jsem byl přitahován k povrchu slunce, tím více jsem cítil, jak se rozplývám a naopak splývám s víry hřejivé energie. Silné elektrické prsty mě hladily po celém těle, a já se pln očekávání začal otevírat – v tomto okamžiku údajné ‘penetrace’ jsem si připadal jako otevírající se vagina. Horko, světlo a energie se stupňovaly v jediné crescendo – a potom jsem ke své nepředstavitelné radosti ucítil, jak je každý můj atom objímán a jak je zapojován do pevné vazby. Uslyšel jsem jemné mlasknutí a potom už jsem jen cítil, jak se rozkládám a stávám se součástí zářícího celku. Když tak cítím, jak se mě zmocňuje obrovská síla, slyším hlas Její Výsosti: ‘Chci tě!’

sex-rostliny2

Experimentální produkce neurosomatického elektrického náboje

(Tantra je jogínskou technikou, při níž úhrnná erotická potence jednotlivce splývá v jeden celek s jednotlivcem opačného pohlaví. Takováto synergetická unie uvádí do souladu veškerou neurosomatickou energii a umožňuje příští krok ve vývoji: ovládání mozku.)
V roce 1979 byla produkce somaticko-elektrické energie mezi dvěma seberealizovanými hédonickými jedinci již natolik zřejmá (a nezasvěceným stejně tak záhadná) jako Franklinovo stahování blesků pomocí bleskosvodu. Následující pokus si může snadno sám doma provést kterýkoli inteligentní vědec.

1. Nejvhodnějším prostorem k provedení pokusu je pohodlná ložnice, kde máte naprosté soukromí.

2. Spolkněte přiměřenou dávku neurosomatické drogy. Množství i neurotransmiter samotný může být v každém prostředí a u každého mozku odlišný. Tyto drogy jsou někdy nazývány MDA, X.T.C. apod. (New York, 1978).

3. Obě nahá těla umístěte do tantrické polohy proti sobě – nohy zkříženy, propleteny, yoni ženy nad lingamem muže.

4. Oba experimentátoři potom nejméně hodinu vzájemně něžně hladí svoje těla, načež jemné tření povrchu vzrušené pokožky obou těl začne produkovat elektrickou auru. Ta se obyčejně projevuje nejdříve na rukou – většinou je viditelná jako jemná elektrická síť obepínající prsty nebo jako aura kolem prstů, připomínající volné gumové rukavice. Toto vedení je očividně elektromagnetické struktury a předměty jím mohou volně prostupovat, ovšem lze s ním manipulovat tak, že v jeho blízkosti přidržíme elektricky nabitý prst. Magnetická přitažlivost je často pozorovatelná jako šlahounovitá jemná vlákna, vyrůstající z rukou. Lze zahlédnout i maličké bodové elektrické výboje. V některých případech tato vlákna připomínají vlákna některých mořských forem života (měchýřovka fialová, například), na jejichž koncích je elektrický náboj. Elektrický náboj v tomto případě signalizuje rozkoš, ne obranný reflex.

Produkce takovéto magnetické aury naznačuje, že již byl aktivován neuroelektrický obvod (fáze 16.).

“Ovládáme své tělo ne kvůli pasívní, receptivní extázi, ne kvůli jogínské extatické izolaci, ale proto, abychom mohli vytvářet vazby.”

z knihy HRA ŽIVOTA (Timothy Leary) přeložil a uspořádal Petr Pálenský (Jota, Brno 1998)


Komentáře nejsou povoleny.