last.fm

Přelom věků a modifikace psychiky

prelom_veku[1]

Technologie? Technologie! Technologie… Homo faber přetavuje svět ke své podobě. Otisky jeho kladiva ve světě vezdejším se počínají projevovat i v nehmotném světě psyché každého z nás. Vyjímá z latentního chaosu přírody kolem nás stále více částic a strukturuje je do forem, jež jsou odleskem jeho vize. Občas už ne Erós & Psyché, ale jakoby Technós & Psyché. Už ne láskyplné souznění, ale nekompromisní tvarující síla. A objevují se nečekané a netušené věci, které jsou předvojem dalekosáhlých změn. Nový věk se blíží ohlašován svým stínem. Několika pozorovaným fenoménům jsou věnovány následující řádky.

Snová říše nebo řekněme REM fáze spánku jsou oblasti, které pravdivě, byť více či méně symbolicky zahaleně, zrcadlí aktuální stav individuálního nevědomí nebo ve zvláštních případech i kolektivního. Biologická monstra jsou vytlačována monstry technickými. Ve snářích se snad pomalu bude muset v některých aspektech kůň nahradit autem. Zde můžeme narazit na jevy, které ještě před pár lety neexistovaly. Například “astrální surfování”. Namísto středověkého mnoha pověrami opředeného astrálního putování je možno k této naší zhruba třetině života strávené ve spánku přistoupit zcela novým způsobem. Setkal jsem se 2 jedinci, jejichž každodenní několikahodinové surfování po www stránkách Internetu spontánně modifikovalo sny tím způsobem, že se mezi nimi pohybovali úplně stejně jako v Síti – výběr & click! Nutno ale poznamenat, že se jednalo o entity, pro něž je pravidelné monitorování snů a případné lucidní snění poměrně běžnou záležitostí. Nedá se ovšem předpokládat, že by i u ostatních silných uživatelů Internetu nedošlo k podobnému projevení – pouze jejich slabá sensitivita nebo paměťový cenzor se postarali o včasné zapomnění tohoto atypického fajlu.

Takovým nejelementárnějším příkladem symbiózy člověka a techniky je osobní počítač. Kvantu dat na harddisku je nutno dát určitou strukturu, která je odrazem třídění vlastní paměti, a pokud tento úkol není uspokojivě zvládnut, nastávají problémy. Člověk může pravidelně ztrácet chvilky času hledáním založených souborů nebo je i omylem přemazávat atd. Organizační strom pak i zpětně působí na mozkové utility a procedury. A také: nekamenujme pařany & gamblery! Kdo ví, zda právě jejich potomci neusednou do řídících center hvězdných hyperkorábů nebo do závodních kokpitů futuristických monopostů budoucnosti. Bude to právě pro jejich zděděnou odchylku umožňující bleskově ovládat stroje s řízením nové generace.

Digitalizovaná kvanta cyberinformací poněkud zakrývají vlny, které jsou tím druhým. A přece naše doba je jimi přímo posedlá. Je nutno opět nasát vlnění. Surfovací prkna všeho druhu (pozn.aut.: dokonce i rýsovací prkno se jeví jako takový dílčí téměř archetyp, i když z poněkud jiného hlediska. Kancelářská židle na kolečkách to vhodně doplňuje.), Netscape 3.01, brusle, rampy, boardy… Kolem magnetické a jiné vlnění, ať už umělé či přirozené, vlnění jejích vlasů & zákmity světelných šatů, jež ji halí!

Natura non facit saltum a vlnový tok kvant to potvrzuje. Elektron dopovaný duálním fotonem, jsa řádně excitován, snad existuje i při přeletu mezi 2 orbity. Může kráčet. Gn 28,12. Vystupovat a sestupovat. Někde v Erotice kabaly J. Langera je zmíněno, že Jákob byl schopen smířit se sebou dva odlišné světy, reprezentované dvěma rodnými sestrami, jež si vysloužil za manželky.

Dalším fenoménem usilovně se snažícím o průlom je UFO. Jsou tady, minimálně ve významu jungovského mýtu. Ať už jsou skuteční nebo ne, působí. Qui bono? Malé děti hrající si na písku na Akta–X… Pár příkladů z praxe: více než osmdesátiletý stařec má sen: “…přiletěli talířem, vystoupili, poklepali mě kladívkem a byl jsem opět úplně zdravý…” Dotyčný byl celý život navzdory komunismu praktikujícím katolíkem se základním vzděláním a o problematiku UFO se nikdy nezajímal. Jedna z mých osobních zkušeností: Narazil jsem jednou v Síti na zmínku o letadlu Aurora. Aurora by měl být supertajný stroj nové generace USAF. Jeho hlavní vymožeností jsou motory principielně shodné s pohonem UFO, které se Američanům podařilo vyvinout na základě analýzy nalezených?sestřelených?získaných emzáckých korábů. Snadno jsem našel několik www stránek s informacemi o Auroře, bylo tam i pár fotek a animovaných GIFů. Během několika dnů jsem měl dost intenzívní sen, během něhož jsem viděl Auroru i ufony. Zkuste to také…

Náš krajan, prof. Stanislav Grof, při svých experimentech v transpersonální oblasti (trans je zde ve významu “časové kontinuity persony skrze jednotlivé životy” nikoliv extatického či jiného mimořádného stavu – pozn.aut.) okrajově zmiňuje užití ketaminu. Ketamin je původně běžné veterinární narkotikum, mj. údajně používané při výcviku amerických pilotů. Viz také John C. Lilly & delfíni. Experimentální dávky užívané intramuskulárně jsou desetinásobně až stonásobně nižší než ve veterinární praxi. Hlavní nevýhodou ketaminu je velice obtížná paměťová vybavitelnost průběhu tripu, pravděpodobně způsobená návštěvou hodně okrajových sfér a značně rozšířenou myslí. Část nevýhod tohoto preparátu by mohla být odstraněna separováním jeho dvou optických izomerů. Co se už dá poměrně snadno vybavovat a dokonce i mírně ovládat, jsou post–tripové stavy, kdy mohou začít počátky entoptických vizí. Pokud experimentátor po návratu z cca 30min “pobytu out” zůstane nejlépe v tmavé místnosti ležet a lehce se soustředí se zavřenýma očima na 3. oko, začnou před ním defilovat jakoby kouřové obláčky různých barev. Při troše trpělivosti a štěstí se začnou objevovat fantastické sci–fi ilustrace a člověk je fascinován otázkou, kde se to v něm bere. Následuje temné skladiště, které nepochybně často navštěvoval Salvátor Dalí. Jedná se o čistě vizuální vjemy nevzbuzující žádné emoce. Co to má společného s cybertechnologiemi? Kromě často geometrických a ornamentálních motivů (srv. dekorativní umění starých kultur a třeba našeho geniálního malíře Kupku) se občas stane, že vaši “obrazovku” zaplní rastr jednoho vzoru v matici A x B, mírně poblikává a vůbec vypadá úplně stejně, jako když si hodíte vzorek na tapetu vašeho PC…

Na závěr bych se věnoval fenoménu působícímu z “každodenní bídy všedního dne”. Jedná se o graffiti. Dotek acidu každému občanu! Vědí tihle mladí umělci stříkající svá díla po vehiculech hromadné dopravy a zdech city něco o možných dopadech své činnosti? Vědomě snad ne, ale to nic nemění na tom, že konfrontují lidi se svým viděním světa. Transformace acidem bez fyzické konzumace. Možnost prozření, aniž by došlo k pozření! Graffiti jsou jen obtížně k přeluštění a téměř nikdo ze starší generace není schopen vytvořit podobný acidově multidimenzionální objekt. Škoda jen, že není v technických možnostech výrobců barviv alespoň připodobnit intenzitu a jas barev, jsoucích zřejmě mimo klasickou sedmici.

Tak Technokratés sestupuje do Plutónova hájemství. Bude to pěkná mela. Co bude/bylo s lidstvem? God sejv the soul!


Komentáře nejsou povoleny.