last.fm

TERENCE MCKENNA, DENNIS MCKENNA – Neviditelná krajina. Mysl, halucinogeny a I Ťing.

Volvox Globator, 2000
ta-ta-mi | ta-ta-mi knihy  |   |  09-09-01

TERENCE MCKENNA, DENNIS MCKENNA – Neviditelná krajina.

Až do 6. října 1966, kdy bylo LSD zahrnuto mezi nelegální drogy, patřili k jeho pilným šiřitelům hippies a revoltující mladí aktivisté. Mezi nimi i bratři McKennovi. Byli přesvědčeni, že drogy pomohou transformaci vědomí, a tak lze zachovat budoucnost lidstva. Po zákazu LSD hledali bratři jinde, a objevili informace o rostlině, jíž používají šamanové z horní Amazonky. V roce 1971 se na Amazonku vydali. Nebylo jim víc jak pětadvacet let. Šok z Amazonie vyjadřuje Neviditelná krajina (překlad Andrea Skálová), poprvé publikovaná v roce 1975. Nejde o jednoduché čtení, a už vůbec ne o cestopis, jak by se z mého idylického úvodu mohlo zdát. Bratři se snaží srovnat filozofii šamanů s filozofií západního světa, a na nezodpovězené otázky hledají odpověď i ve východní filozofii, v i-ťingu. Jsou na to dobře vybaveni i teoreticky (Dennis McKenna má doktorát z farmakologie a Terence McKenna je básník a filozof), a od šamanských rituálů se lehce a logicky dostávají ke vzorečkům DNA, grafům časových vln a předpovědím konce času. Škoda, že se k nám toto čtení nedostalo už v sedmdesátých letech. Dnes se může lehce ztratit ve vlně soudobé mystické literatury, kterou můj kolega antropolog hanlivě nazývá „New Age crap“.

Irena Přibylová

Komentáře nejsou povoleny.