last.fm

JIŘÍ PLAMÍNEK – Synergický management

Argo, 2000
ta-ta-mi | ta-ta-mi knihy  |   |  09-09-01

Synergicky management

Synergie je spolupráce. A management je systém řízení a kontroly, případně skupina osob toto provádějící. Už máte jasno? Ale ono to skutečně je takhle jednoduché. Jedná se o to, jak nejlépe spolupracovat se členy týmu, který vedete. Autor knihy je odborníkem mimo jiné na kooperativní řešení konfliktů a i tomuto tématu se kniha věnuje. Její záběr je poměrně široký, a tak je užitečná zejména jako úvod do problematiky; přesto však ani jako příručka pro řešení konkrétních situací nezklame. Vzhledem k tomu, že Jiří Plamínek je původně přírodovědcem – ekologem, má k sociálním vědám poněkud specifický přístup. K sociálním systémům se dostal oklikou (ale možná spíš zkratkou, protože důležité jsou výsledky) přes přírodní ekosystémy a u obou typů společenství vidí shodné znaky. Proto svůj výklad začíná u vitality firmy a u toho, jak jí dosáhnout, podporovat ji, případně ji obnovit. Další okruhy se týkají řízení jednotlivců – od jejich poznání přes motivační faktory po zvládání konfliktů, totéž se později týká řízení skupin. Pochopitelně nejvíce prostoru je věnováno komunikaci mezi lidmi, jejího pochopení a ovlivňování, a to nejen v kapitole mezilidské komunikaci přímo věnované, ale i jinde, protože řídit kohokoliv bez komunikace je nesmysl. A je známý fakt, že v českých firmách si „šéfové“ málokdy uvědomují, že výkon jejich podřízených mohou ovlivňovat i takové maličkosti, jako je forma dialogu, o nonverbálních projevech ani nemluvě. A tak tedy od ovlivňování mezilidských vztahů, týmovou spolupráci, zásady úspěšného vyjednávání až po technologii, sociologii a psychologii řízení, vše je doporučováno řešit spoluprací – pochopitelně za použití dobře natrénované komunikace. Zkrácené motto úvodní kapitoly zní: „To, čeho se firmy pokoušejí dosáhnout, již dlouhé miliony let a v bezpočtu originálních verzí existuje v přírodních ekosystémech, které … mohou sloužit jako ideální vzory pro vytváření firem.“ Myslím si však, že vůbec není na závadu, pokud se nechcete v brzké době stát top managerem. Minimálně části knihy, věnované komunikaci, použijete kdykoliv. Pokud jde o samotný pojem synergického managementu, mám za to, že se jedná o původní český „vynález“, jemuž se věnuje (alespoň podle mého velmi rychlého internetového vyhledávání) několik poradenských firem a manažerských škol. Jeho smyslem by měla být namísto hotového modelu manažérského chování změna myšlení a nové principy, které akceptují různost lidí a situací.

Tomáš Písař

Komentáře nejsou povoleny.