last.fm

Život s dílem: SPVKF

TV2

Milý pane redaktor
Napsal jsem několik vsuvek, většinou faktické opravy, připomínky. Pak také jakýs komentář, jejž pokud vskutku chcete použít, pak samosebou jakkoli kraťte. Tedy aby bylo jasno – co je ode mne, je psáno kurzívou. Seznam „filmografie“ jsem seřadil dle doby vzniku a opravil a doplnil některé názvy. Jak znovu říkám: učiňte, co uznáte… seřaďte, kombinujte, popř. to celé spalte a nechte dlouho doutnat. – a promiňte mé některé puristické rejpy. Jinak děkuju, děkuju,
Váš B. K.

Neberte to jako motto:
„Divákům bych vzkázal, ať jsou v klidu, ať mlčí a ať v tom nehledají nějaké symboly.“
Režisér č.1 ve filmu ČISTÁ RASA
„Zadrhnout se, když vyslovíte ,šílenství‘“
Režisér č. 2 ve filmu ČISTÁ RASA
„Bezelstnej film.“
Nevím, kdo toto spojení vysloví
U: (ó jé – to já taky ne! (ale snad to bude také R. č. 1 v ČR?) Mmchdm. třeba podotknout, že tyhle citáty vytrženy ze svého kontextu působí citelně lépe než v něm.)

Bohdan Karásek se narodil v Brně (1978), žije v Praze, kde nyní studuje na katedře scénáristiky pražské FAMU. Je hudebníkem, filmařem, spoluzakladatelem SPOLEČNOSTI PRO VÝROBU KRÁTKÝCH FILMŮ (SPVKF).

U: „je hudebníkem, filmařem“ snad nebude případné… Když už, pak zkrátka „tvůrce“.

Dvojka6

NA ÚVOD

Dalo by se říci, že současný tzv. amatérský film jde v přibližně třech základních proudech. První z nich je proud „příběhový“, kde osou je děj, jednání figur a jeho výsledek. Druhý bych nazval „symbolický“ nebo také „poetický“, převládají v něm obrazy, z velké části metaforické, jejichž výpovědní těžiště většinou zůstává uvnitř záběru. Třetím je proud montážní, který může nést prvky obou předchozích, ale podstatné významy vznikají mezi jednotlivými záběry. Rád chci pominout křečovité rozdělení na jakýsi film „normální“ a onen „jiný“, nazývaný z nedostatku ČEHOSI „experimentální“.

Institucionálně se amatérské hnutí zároveň dělí v několik větví: Je tu ta klasicky „ochotnická“ (oficiální kluby mladých filmařů), bez výrazných ambic k novátorství. Potom je tu naopak ambiciózní větev „undergroundová“ – se vším, co k tomu patří – ve znamení snahy o pohyb mimo mainstream. Málo se ovšem hovoří či ví o větvi, která stále výrazněji prorůstá všemi ostatními pomyslnými šlahouny. Chci si ji nyní nazvat jednoduše „domácí film“. Důraz v tomto spojení nekladu ovšem na slovo „domácí“, jak se logicky zdá, ale právě na slovo „film“.

Chuze

DOMÁCÍ FILM

S rozmachem videotechniky a tudíž maximální „demokratizací“ audiovizuální tvorby přišla posléze i do „velkého uměleckého“ filmu a také do televize (pořady domácí kamery) estetika home-videa. Vše ironicky završeno Trierovým Dogma 95. I bez tohoto „oficiálního posvěcení“ se ovšem v mnoha domácnostech (většinou) mládež chopila videokamer svých rodičů a začala točit. Začal domácí výzkum média. Prvním stádiem tohoto výzkumu bývá většinou snaha o napodobení, vedoucí snad vždy k (i nevědomým) parodiím. Jsem zvědav, v kolika domácnostech již v této chvíli leží stará videokazeta s nahrávkou pseudogangsterky (s rodinnými příslušníky) či domácího horroru. Pokud se vývoj zde nezastaví, přichází další fáze výzkumu, o nichž dnes chci hovořit.

Lahve

B. K.

První slovo, které mě u díla Bohdana Karáska napadá, je již zde několikrát použitý výraz „výzkum“. Měl jsem možnost shlédnout zatím 13 snímků z dílny jeho „Společnosti pro výrobu krátkých filmů“ z období 199?–1999, ale tuším před nimi ještě

Upřesnění: 1996 – 1999
: „shlédnout“, tuším, v tomto významu se °z°.
PM: Váhal jsem.

několik filmů oné první fáze výzkumu. Ty mi jsou zatím, bohužel utajeny. Spojovacím mostem mezi typicky parodickým obdobím a dobou závažnějších her bude asi tříminutový film RUBBER BALL, žánrově opravdu parodie filmové přestřelky, formálně ovšem již experiment s „trpělivostí média“ – pro protistřihy na pistolníky Karásek

U: nebylo by přesnější „protipohledy“?
PM: Byly. Děkuji.

použil stále se opakující dva záběry výstřelu protivníků. Karásek s oblibou používá montážní principy, ale jde spíše za ně, není „montážníkem“. Motiv opakování záběru a především přesahů, vznikajících díky variacím během opakování uskutečňovaným, je příznačný pro dva stěžejní Karáskovy filmy, které jsem si označil jako „velké“: ŽIVOT S JÍDLEM (19 min) a TERITORIUM (19 min). Cestu dále rozvíjí komplikovanější ČISTÁ RASA (40 min). Těmto snímkům ale předchází několik čistých „domácích filmů“, které Karásek

U: …sloveso (patrně natočil)…

společně s neodmyslitelným spoluautorem Ondřejem Kyasem.
*Především dvoudílná JAM SESSION je přesnou ukázkou domácího „přátelského filmu“, jak ho až příliš dobře znám z vlastní zkušenosti s tvorbou UNARFILMU. Kultovními atributy zde jsou: opakující se domácí prostředí (tedy bytu jednoho z tvůrců), příběhy „kamarádů“ a parafráze „kamarádství“, „dostupná“ témata (Karásek i Kyas jsou hudebníky,

U: Kyas je hudebníkem.
PM: Mám zato, že i Karásek JE hudebníkem. Ať si o sobě myslí cokoli.

tedy o zakládání hudební skupiny – UNARFILM ve snímku 240 MINUT V SOLINGENU zakládal divadelní soubor). A samozřejmě: velká (často převažující) míra improvizace. Děj většinou ustupuje absurdním hrám s prostředky mezilidské komunikace, jde většinou o komedie o „dorozumění“, resp. hybným momentem humoru je vždy nedorozumění. Byl jsem až překvapen, na jak podobné půdě se SPVKF a UNARFILM (a věřím, že mnoho dalších domácích filmových společností) pohybují. Příkladem pro to je především typ humoru, který jsme si my v UNARFILMU označili jako „vysušený“. Jde vlastně o jistou parodii humoru, kdy gag je napadán a tlumen vedlejšími protimotivy – „protigagy“. Ukázkou nechť jsou dvě scény z domácích filmů POMSTA (SPVKF, 40 min) a 240 MINUT V SOLINGENU (UNARFILM 1995, 100 min):

Elciga

Ukázka z filmu POMSTA

(Nástin děje: dva „grázlové“ se vloupou do bytu muže, kterému se tak chtějí pomstít za jakousi podlost, nenechte se zmást vulgárními výrazy, těžiště není v nich, jen patří k postavám)

(Karásek a Kyas v roli „grázlů“ přicházejí k domu)
Karásek: To je barák, ne? Hajzlovskej… Tady může bydlet, mám pocit, leda hajzl!
Kyas: Ty a co ti vlastně udělal?
Karásek: Ale.. pořádnej hajzl je to, to bys viděl!
Oba: Hajzl…
Karásek: Taky dostane pořádnou lekci, jakou zaslouží, ne?
(Mezitím se vloupou dovnitř a prohlížejí si interiér. Kyas vchází na záchod a prohlíží si jej.)
Karásek: No jo. vole, k čemu to ale může bejt mně řekni, taková ratejna vole! Teda myslíš, že to je jejich?
(Kyas jen tak spláchne záchod – pouze ve zvuku)
Karásek: No ale hezký to tady maj…
(Kyas se usmívá a záchod zavírá)
Karásek: Ale samý píčoviny tady maj…
Kyas (přichází ke Karáskovi, ve zvuku napouštějící se záchod): Tak kurva kde to je!
Karásek: Co?
Kyas: No co! Ten byt!
Karásek (ukáže vzhůru): No ten je nahoře!
Kyas: Co? Hajzl?
Karásek: Ale vole, ty seš vůl, vole! (ukáže směrem pryč) Ten hajzl je v hudebce!
(stále zvuk napouštění)
Kyas: Aha, v hudebce, v hudebce.
Karásek: No vole, kolik máš hodin?
Kyas: No já nevím!
Karásek: To je typický, toto.
Kyas: No nenosím hodinky.
Karásek (dívá se vzhůru): No tak máme čas, on je v hudebce.

Jde o přenášení těžiště gagu rychle z místa vrcholu a očekávané pointy jinam, kde gag ovšem podobně „dostane za uši“.

U: .stejně tak (již neuvedené) pokračování citované scénky:. Grázl Karásek kývaje nablble hlavou, pozastaví se nad řadou jakýchsi červených předmětů.

„To je bomba, ty vole…“ poznamená a divák až následně pochopí pravý význam v dodatku – „plynová!“ (neb skutečně jedná se o jakés hasičské náčiní)

PM: Samozřejmě, můj oblíbený gag.

Hitler

Ukázka z filmu 240 MINUT V SOLINGENU

(Nástin děje: kamarádi Petr a Jirka se pokoušejí dostat domů z nedobrovolného mystického výletu do Německa, bloudě potkávají dívku s krabicí)

U: nechci být nesnesitelnej, ale ten přechodník měl by být °bloudíce°
PM: Nevím. Děkuji.

Oba: Guten Tag

Ingrind: Guten Tag
Petr: Bitte, wir… (ukazuje směr) Berlin!
Jirka: Berlin!
Ingrind: Nach Berlin gehen?
Jirka: Berlin… gehen.
Ingrind: Also… moment mal… Nach Berlin, ja? Genau…
(kamera se přibližuje k Ingrind s krabicí, ještě nevidíme dovnitř, jen zahlédneme něco barevného)
Ingrind: Ihr musst… da kommt ein Berg, ja? Der erste Berg, ja?
Petr (Jirkovi): Ona říká něco o pravěku, ona říká „prvohory“! Mluví o prvohorách…
Ingrind: Versteht ihr mich?
Petr (přikyvuje): Verstehe.
Ingrind: Also da kommt der erste Berg, da musst ihr vorbei laufen, ja? (nejistě, zda je chápána) Vorbeilaufen? Ja?
Jirka: Vorbeilaufen, jo.
Ingrind: Dann kommt ein grosser See, ja? An der rechten Seite… (opět znejistí) Rechte Seite… grosser See. Dann kommt ein zweiter Berg und ein Dorf, ja? Ein Dorf…
Petr (k Jirkovi): Ona furt mluví o prvohorach, teď druhohory!
Ingrind: (nejistě) Ja?
Petr: Kein Dinosaur, bitte!
Ingrind (podiveně a pobaveně): Dinosaur?
Petr: Kein Dinosaur. Kein Zweiberg…
Ingrind (pro sebe): Sie verstehen gar nichts!
Petr: Verstehe! Verstehe! Ganz verstehe!
Ingrind (otáčí se ve smíchu s krabicí, v níž opět zahlédneme nějaký barevný obsah): Na ja, natürlich…
Petr: Und… Berlin?
Ingrind: Berlin, ja, dass kommt dann…
Jirka: Co jí říkáš?
Petr (ukazuje): Berlin dort?
Ingrind: Ja, Berlin – die Richtung. (ukazuje stejným směrem, krabici si přitom přehodí v rukách)
Jirka (nechápavě): Dort?
Ingrind: Torte!
Jirka: (nakoukne do krabice) To má tady dort!
(všichni se podívají do krabice, v níž je skutečný dort)
Ingrind: Das ist meine Torte.
(kamera zabírá dort)
Petr: Dortmund? Dortmund?
Ingrind (překvapeně): Dortmund? Aber das ist ganz… Dortmund ist dahinten! (ukazuje) Dortmund ist falsch. (kamera odjíždí od dortu na všechny tři, Ingrind ukazuje) Berlin ist da!
Petr (ujasňuje): Berlin gut, Dortmund dort! (ukazuje)
Ingrind: Berlin ist die Richtung.
Jirka (trochu opožděně odmítá): Dortmund nicht. Nicht, nicht!
Ingrind (trpělivě): Nein, nein.
Petr (k Jirkovi): Tam nechcem. Pudem na Berlín.

Stena

PRŮZKUM TERITORIA

Tolik tedy o duchu „domácích filmů“. A nyní již k filmům „výzkumným“. Karáskův ŽIVOT S JÍDLEM (natočen pod hlavičkou Tvůrčí skupiny ESENCE) je rozpravou o médiu dokumentu, o audiovizi vůbec a směšnohrdinským mikrodramatem snažení mladých umělců. Obraz, který mi vždy vytane při pomyšlení na Karáskovy filmy, je žena s kočárkem, která vchází do záběru po jeho „logickém“ konci a tím jej „prodlužuje“, „nastavuje“. Je to moment mimomontážního přesahu typický pro toto období Karáskova výzkumu. Na začátku ŽIVOTA S JÍDLEM jsme seznámeni s několika aktéry pseudoankety na pseudotéma „Festival Brněnská šestnáctka“. Také se seznamujeme se samotnými filmaři, neboť je tu přítomna druhá kamera, natáčející jakýsi pseudo–film–ve–filmu. V následujících minutách jsme vyzváni k opakovanému sledování týchž motivů s těmito podstatnými variacemi: scéna je buď ukázána z pohledu druhé kamera anebo – a to především – týž záběr vidíme znovu, ovšem

U: …druhé kamery…

vestřižen daleko „dřív“ z pohledu použitého materiálu. Čili: věta, vytržená prvně z kontextu, tvořící tak nový kontext, se vrací ke svému původnímu kontextu – ovšem „někde byl opět střih“. Podobně pracuje Karásek s motivem „filmu ve filmu ve filmu…“ v ČISTÉ RASE. Cesta k hledání té „definitivní“ pravdy je rozdělena skoky odhalením dalšího a dalšího oka kamery, snímající dění, a pravdě se takto přibližujeme s nutným „etc.“ ČISTÁ RASA je tak filmem, kde režisér (neznámý) režíruje režiséra (Karásek), který režíruje režiséra (Eliáš) atd., přičemž přinejmenším bez jednoho jsou všichni pouhými herci!

U: „Ano, moc dobře rozumím. Chtěl jsem kdys učinit film, vesměs naprosto ořezaný jen na tento nápad: kruh režisérů, kteří se, co herci, vzájemně natáčejí, pořád a pořád, až na konci řetězu spatříme zas obličej, jejž pamatujem z úvodu. Ale v ČR jde vskutku o cosi jiného.
PM: V ČR hlavně jde vůbec o něco jiného! (To je moje vtipná narážka na představu o kinematografii v naší republice)
V ŽIVOTU S JÍDLEM se potkáme i s jednoduchým novým kritickým pohledem na obraz při získání nových informací: Karel Smyczek hovoří do kamery, ale význam jeho slov přehlušuje význam v minulém záběru vyslechnuté rady režiséra kameramanovi, jak natočit rozhovor (se šatnářkou).
U: malý renonc: význam jeho slov tu přehlušuje (spíš) obraz – záběry šatny, v níž je natáčen, prázdných věšáků. Diskuse rež. a kam. patří spíš dodatkem k rozhovoru s šatnadámou.
PM: Uvažoval jsem, zda pro pořádek popsat i tento motiv, samozřejmě očividnější. K věci se mi ale zdál spíš ten druhý, jemnější.

Ve filmu TERITORIUM jde Karásek (spolu se Zdeňkem Eliášem) ještě dál. Materiálem pro větší část „děje“ jim je (podobně jako u střílející dvojice z filmu RUBBER BALL) jen několik záběrů, opakovaných a variovaných „odsekáváním“ vždy na jiných místech. Chce se mi až volat po vyústění této tendence v příběh, v němž nakonec zjistíme, že „rozsekané“ kousky dají extenzí do obou stran ve výsledku jeden spojitý záběr. (Kéž by mohl ani nemít začátek!)

U: Není mi jasné, jak by ty sekvence mohly dát spojitý záběr, jsou-li přece natáčeny v několika prostředích (ty jednotlivé vskutku před střihem spojitými byly).
PM: Jen hypotetický film, k jehož představě mě TERITORIUM přivedlo.

Možná právě to ale již nekonvenuje Karáskovu světonázoru. Jeho dílo je v podstatě jasně morální**. Hříčka ústící v kruh by pro něj možná neměla možnost východiska, reálné „naděje“. Karásek, myslím, cítí, že „jsou tu určité neměnné hodnoty“, o které je možno se opřít, nepatří tedy vlastně k ideologickým bořičům, není ani salónním ikonoklastem. Je jednoduše průzkumníkem. A před sebou má vlastní „dilema autorského (lidského) menu“.
* Za významnou zmínku stojí jejich společná hudební tvorba, díky níž jsem se s touto dvojicí setkal nejprve, která také nese specifické „produkční“ atributy „domácího umění“ – jejich „domácí alba“ HLOUPÁ HOLKA I, II a VTIPY jsou tím nejzábavnějším, co jsem v poslední době na našem hudebním teritoriu zažil.

U: Přesné tituly znějí: Hloupá holka; Hloupá holka ’98; Vtipy ’98

**Tady je možná zajímavé uvést pro Karáskovu tvorbu výjimečný film Příhody modrého psa, bravurní animovanou „životní zkratku“, traktující téma volby a údělu.

U: Za tuhle zmínku o Modrém psu tuze tuze děkuju!

Hlava

A nyní přímo text, který napsal Bohdan Karásek jako shrnutí, poté co jsem jej vyzval ke spílání:

…Jak bych mohl spílat? Vždyť stane-li se už analýza autorského díla, má a musí v ní mít vždycky navrch analyzátor nad autorem (stejně jako v samotném díle platí to a bude vždy platit naopak.)… A já ono „navrch“ v nejmenším nechci zpochybňovat; krom toho není v ní nic, co by mě k tomu obzvlášť pudilo. Četba těchhle vskutku malebných glosek může ovšem nezasvěcenci přivodit prazvláštní čtenářský pocit, počítáme-li s tím, že těžkokdo jaký můj film kdy viděl. Tak vlastně vzniká svébytný kritický žánr se svým vlastním půvabem – pro ty ovšem, kdo si jej dovedou vychutnat. U srovnání oněch dvou přepsaných ukázek vzpomněl jsem si na jednu svou mínku, napadnutou mi kdysi v přemýšlení nad záhadou „uvědomované blbosti“ ve vlastní „tvorbě“. Jak to přijde, že ony momenty, jež již u svého vzniku zdají se být trapné samotným autorům, přes to vše projdou autocenzurou, ba dokonce lebedí si pak ve výsledném celku více než pohodlně? A řekl jsem si a utvořil dodatečně toto pravidlo: „V každém filmu alespoň jeden evidentně blbý vtip.“ Je to vývod ex-post, nikdy jsem jej (dosud) nepraktikoval s vědomým úmyslem, avšak vždy jsem dodatečně spatřil jeho mimoděčné dodržení. Vždy alespoň jeden trapný vtip – pravidlo co omluva a štít, pravidlo co vrozená filosofie tvorby. Zmíněná ukázka 240ti minut v Solingenu zdá se mi být jako taková pěknou a roztomilou demonstrací tohoto pravidla. Předvedené nedorozumění s prvohorami i Dortmundem neklade si myslím jiné ambice, než být tímto jmenovaným signifikantem – alespoň jak já je vnímám. I Teritorium ovšem obsahuje šťavnatý příklad „předem zabitého fóru“. Jeden z hrdinů mluví do telefonu o druzích cigaret, jež se v současnosti na stáncích prodávají. A říká, že krom červených a modrých existovaly donedávna i béžové, pak však že musely být staženy z oběhu, neboť „lidi si je pletly se žlutýma,“ říká zaujatě hrdina a dodává „…obzvlášť barvoslepí…“ U takových momentů, sleduji-li reakci druhých lidí, zasměje se sotvakdo. Já naproti tomu směju se za všechny (tento smích má však zajisté poněkud jiné, neběžné podhoubí).

PM: Myslím, že ten „jeden trapný“, „předem zabitý“ fór, jste si dnes vybral zcela nejdříve kdy jste mohl – v chybě v oslovení „pane redaktor“. Mám pravdu?

———————————–

Filmografie SPVKF:

(hvězdička znamená, že film nevznikl pod domáckou hlavičkou SPVKF, aniž by tím třeba byl méně domácký)

1996
Rubber Ball MCMXCVI (3 min)

1997
Jam session (8 min)
Krátký film o literatuře (22 min)
Pomsta (39 min)
Dilema večerního menu (8 min) *

1998
Dilema večerního menu (3 min) *
Pták (5 min) *
Equality (10 min) *
Rozprava o věcech nadosobních (také pod názvem Pokoj 305) (11 min) *
Jam session II (15 min)
Život s jídlem (19 min) *
Příhody modrého psa (animovaný; 4,5 min) *

1999
Teritorium (19 min)
Čistá rasa (40 min) *
Krátký animovaný film (animovaný; 2,5 minuty) *

2000
Cípy (47 minut)


Komentáře nejsou povoleny.