last.fm

Pí remix aneb co má společného 3:14 se 4:33

„Do mé smrti tu budou zvuky. A až zemřu, budou tu stále.

Nemusíme se obávat o budoucnost hudby.“

(John Cage)

o skladbě

O vzniku slavné Cageovy skladby 4:33 existuje několik zajímavých legend. Například, 273 sekund jejího trvání odkazuje k absolutní nule, −273 °C. Při téhle teplotě by nastalo absolutní ticho, částice by se nehýbaly. Jenže absolutní nuly nelze dosáhnout. Další legenda praví, že ji Cage napsal inspirován svou návštěvou deadroomu na Harvardu, kde v absolutním tichu slyšel dva zvuky — vysoký, který vytvářel jeho nervový systém, a nízký, což byl zvuk jeho krevního oběhu. Do třetice si Cage možná vzal inspiraci od svého přítele Roberta Rauschenbergera, který vytvořil sérii „bílých“ kreseb — zdánlivě „prázdné“ plátno měnící se podle dopadajícího světla a stínu osob.

Jisté je, že skladba má tři části, vlastní partituru, v níž je značen „tacet“ (= klid orchestru) a trvá přesně 4 minuty a 33 vteřin. Jejího premiérového uvedení se v roce 29. 8. 1952 ujal pianista David Tudor. Od té doby skladbu předneslo mnoho významných i méně známých těles i sólistů. Koluje i pověst, že byla svého času populární i v jukeboxech mnoha barů, protože si při ní mohli návštěvníci odpočinout od jinak nepřetržitého proudu hitů.

π remix 3,14

Skladbou 4:33 obrátil John Cage pozornost k myšlence, že ticho neexistuje. Zvuk je neustálá, všudypřítomná vibrace, neboť VŠE je vibrace. Je to vyznání Podstatě a základnímu Principu. Nepochybně ovlivněné Cageovým studiem zen-buddhismu.

Toto „vyznání“ se rozhodla podpořit i Tamto revue. Pro poctu skladbě jsme určili stopáž, odkazující k iracionálnímu Ludolfovu číslu, jehož přesnou hodnotu nelze zapsat konečným desetinným rozvojem (lidsky řečeno: za desetinnou čárkou pokračuje donekonečna).

π je dokonce transcendentní, tzn. neexistuje žádný polynom s racionálními koeficienty, jehož by p bylo kořenem. Je tedy p nikoli toto, ale TAMTO — „transcendentum“, mocný úhelný kamen zákona proměn universální podstaty, popření kvadratury kruhu, múza umělců. Proto budiž π-remix oslavou, pohybem i vývojem odkazu velkého umělce.

o projektu

Projekt π chce být stejně subjektivní a individuální jako časopis Tamto. Oslovili jsme umělce napříč žánry, aby remix skladby Johna Cage nastudovali zcela po svém, provedli a výsledek zanamenali na video. Jak zjistí i ti z vás, kteří se s ní ještě nesetkali, nabízí nesčetné možnosti uchopení a vyjádření. Projekt p-remixu bude zveřejněn na webech TAMTO Revue, Youtube a Vimeo.

Best of  π se může stát jednou z tradičních příloh časopisu. Každý příspěvek bude opatřen jednotnými titulky se jmény remixérů. Jsme si vědomi toho, že prioritou je hudební pojetí a vizuální záznam je až sekundární, ale právě tím se všem remixérům nabízí jedinečná možnost představení vlastní individuality, výlučnosti a osobitého přístupu k této skladbě.

Děkujeme všem kapelám, uskupením i jednotlivcům, kteří se s námi pustili do první vlny π-remixu, za odvahu.

Pí remix 3:14 – Loutkové divadlo Československo

Pí remix 3:14 – Loutkové Divadlo Československo from Tamto Revue on Vimeo.

Pí remix 3:14 – Insania

Pí remix 3:14 – Insania from Tamto Revue on Vimeo.

Pí remix 3:14 – Květy

Pí remix 3:14 – Květy from Tamto Revue on Vimeo.

Pí remix 3:14 – Ondřej Havelka & Melody Makers

Pí remix 3:14 – Ondřej Havelka & Melody Makers from Tamto Revue on Vimeo.

Pí remix 3:14 – Biorchestr

Pí remix 3:14 – Biorchestr from Tamto Revue on Vimeo.

Pí remix 3:14 – Čokovoko

Pí remix 3:14 – Čokovoko from Tamto Revue on Vimeo.

Pí remix 3.14 – TY SYČÁCI from Tamto Revue on Vimeo.


Komentáře nejsou povoleny.